Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian Stroia”

0
3242
Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian Stroia” din Cluj-Napoca oferă o pregãtire de culturã generalã, de tip umanist, care permite absolvenţilor continuarea studiilor în forme ale învãţãmântului superior, atât artistic cât şi socio-uman şi formarea de artişti dansatori care-şi vor desfãşura activitatea în instituţii profesioniste de artã. De asemenea formeazã instructori de dans care lucrează în cluburi ale copiilor şi pentru formaţiile de amatori, precum şi pedagogi care sã acopere nevoile educaţiei artistice din şcoli şi licee, în cadrul materiilor opţionale, dar şi animatori, prezentatori de spectacole sau TV, viitori actori.

Datoritã unei palete largi de discipline de specialitate: dans clasic, dans contemporan, dans de caracter, dans popular românesc, duet, arta actorului, repertoriu individual şi de ansamblu, dans istoric, pian, euritmie şi istoria baletului,  elevilor li se asigurã o culturã de specialitate serioasã, diversã şi absolut necesarã unei specializãri într-unul dintre domeniile dansului scenic şi pedagogiei coregrafice.

Din anul scolar 1998-1999 fiinţeazã în liceu şi secţia de teatru care asigurã, pe durata a patru ani de studiu, specializarea la nivel preuniversitar în arta dramaticã şi în teatrologie, absolvenţii acestei secţii putând deveni studenţi ai academiilor de artã teatralã şi film, viitori actori, regizori sau critici de specialitate. În  anul  şcolar 2001-2002 a absolvit prima promoţie a acestei secţii.

Liceul de Coregrafie şi Artã Dramaticã “Octavian Stroia”  Cluj – Napoca, aparţine învãţãmântului preuniversitar de stat “filiera vocaţionalã, activând cu douã profile : coregrafie (8 ani de studiu) şi artã teatralã (4 ani de studiu).

Liceul are peste 270 de elevi repartizaţi în 15 clase , cu integrat in artã, 225 elevi in ciclul primar cu suplimentar în artã şi opţional pentru copii de grãdiniţã

Dotarea liceului:

 • o clãdire cu nouă săli de balet, croitorie, pantofărie, garaj, grupuri sanitare, vestiare cu duşuri, studio audio-video;
 • o clădire cu şapte săli pentru orele de cultură generală, șase săli pentru pian și canto, două studiouri de teatru, două săli multimedia, biliotecă;
 • o clădire internat cu 14 dormitoare, duşuri, grupuri sanitare, două izolatoare, centralã termicã proprie, o sală studio de teatru;
 • o cantină pentru 80 de elevi şi bucătărie, magazie de alimente, două ateliere (tâmplărie şi mecanic), spălăt.

Avantaje:

 • Şcoala are tradiţie şi profesori cu înaltã calificare, ceea ce face ca elevii sã fie foarte bine pregãtiţi;
 • Abordarea interdisciplinarã a procesului instructiv educativ (istorie, geografie, teatru,  literaturã universalã, istoria teatrului universal şi românesc, istoria cinematografiei);
 • Promovabilitate 98 % la  bacalaureat;
 • Înaltã performanţã la concursurile naţionale de interpretare;
 • Sponsorizãri şi donaţii care duc la îmbunãtãţirea ambientului;
 • Profesori cu studii superioare şi în curs de calificare la Conservator, autori de programe, cu doctorat , cu creaţii coregrafice proprii;
 • Burse în strãinãtate pentru elevi (Hamburg, Mannheim, Berlin, Viena, Londra, Moscova)

Obiective ale liceului:

 1. Lãrgirea bazei de selecţie la nivelul judeţului Cluj pentru identificarea copiilor cu calitãţi deosebite pentru activitãţi de performanţã ;
 2. Perfecţionarea procesului de predare-învãtare şi obţinerea unor performanţe superioare;
 3. Imbunãtãţirea pregãtirii profesionale a cadrelor didactice.
 4. Formarea continuã a formatorilor;
 5. Imbunãtãţirea lucrului în echipã;
 6. Creşterea eficienţei activitãţii educative;
 7. Asigurarea unor condiţii optime de activitate.
 8. Intensificarea colaborãrii şcolii cu familia.
 9. Parteneriate.

Contact

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 2

Tel.: 0264/596018

Email: lostroia@yahoo.com

Web: http://liceuldecoregrafie.clujnapoca.ro/